Linköpings VVS

Tjänster​

Teknisk isolering

De främsta anledningarna att rörisolera är för att effektivisera funktioner, sänka värmeläckage och motverka värmeförlust eller helt enkelt av säkerhetsskäl då vissa typer av rörledningar medför mycket höga temperaturer som kan komma att bli en risk. Viktigt att tänka på är att även kalla rör behöver kompletteras med isolering för att motverka kondens samt bidra till en längre hållbarhet när det kommer till driftanläggningar. Utöver detta bör man även tänka på att högre energipriser i kombination med miljökrav, som ständigt blir tuffare, ställer högre krav på bostäder och lokalers energianvändande.

Brandtätning

När en brand börjar i ett rum så tar det inte många minuter innan rummet är övertänt och spridningen till nästa lokal eller rum är ett faktum. Det är här brandtätningen kommer in. Brandtätning gör du för att elden inte ska sprida sig till övriga delar av byggnaden. Vi har utbildningen, kunskapen och materialet till att förhindra detta. Vi arbetar med Fireseals och Hiltis produkter och har full certifiering för att installera brandtätning och brandskydd. Full dokumentation med egenkontroll, bilder och material- information lämnas alltid efter installation.

Rörmärkning

Rör hit och dit. Installationerna blir bara fler och fler. Vad finns i rören och åt vilket håll leds innehållet? Det duger inte att gissa. Därför måste man vid varje tillfälle veta vilken ledning man stänger av eller öppnar. Följderna kan annars bli förödande.

Korrekt rörmärkning är viktig av flera skäl:

Isoleringsmadrasser

Med dagens produktionstakt, stigande energipriser, ökande lönekostnader har vi lösningen på värme- och energiförlust på flänsar, ventiler, slangar och rör.
Isoleringsmadrasser – är madrasser fyllda med isoleringsmaterial och skräddarsys efter t ex ventilen. Monteras på ventilen med kardborre, hakar med fjäder eller spännband. Den är mycket lätt att demontera och återmontera av er personal, vaktmästare eller entreprenör vid underhåll och reparation.

Exempel på värmeförluster vid oisolerade ventiler: